• Kardiológia

  Naša kardiológia je vybavená technikou, na diagnostiku srdcovocievnych ochorení.

 • Angiológia

  Je zameraná na diagnostiku periférnych cievnych ochorení .

 • Všeobecný lekár

  Liečebná starostlivosť všetkých akútnych a chronických ochorení.

 • Alergológia

  Poskytujeme diagnostiku a liečbu alergických ochorení dýchacích ciest.

Vitajte na stránkach ALIAN s.r.o.

Neštátne zdravotnícke zariadenie ALIAN s.r.o spĺňa dostupnosť liečebno – preventívnej starostlivosti v rozsahu sieti poskytovateľov lekárskej starostlivosti v oblasti internej medicíny, starostlivosti o pacienta s cievnými ochoreniami (artérie, žily a lymfatické cievy), ochorenia srdca a problémy imunologické a alergologické.

Každý pacient, ktorý sa rozhodne pre návštevu ALIAN s.r.o. nájde si od objednania pacienta, cez jeho diagnostiku, liečbu, rehabilitáciu, doliečenie a dlhodobé sledovanie chronicky chorých, ucelený systém so vzájomnou komunikáciou medzi odborníkmi s možnosťou dodiagnostikovania aj na vyšších pracovickách na základe dobrých vzťahov s odborníkmi na celom Slovensku.

Prístroje

Alian s.r.o. používa najmodernejšie prístroje pre zabezpečenie čo najkvalitnejšej zdravotnej starostlivosti.

Vyšetrenie

Každá ambulancia sa špecializuje na vyšetrenie podľa odborného zamerania ambulancie.

Starostlivosť

Starostlivosť je poskytovaná ambulantnou formou po predchádzajúcom objednaní pacienta.

Ambulancie

Interné, Imuno-Alergologická, Angiologická, Kardiologická, Denný angiologický stacionár