Operácia lymfedému

Operačné riešenie pre pacientov s lymfedémom končatín

Jedinečná liečba lyfedému dostupná už aj na Slovensku!

Operačné riešenie pomocou lymfaticko – venóznej anastomózy je mikrochirurgická operačná metóda, ktorá dokáže výrazne pomôcť v redukcii opuchu končatiny postihnutej lymfedémom.

Lymfo-venózna anastom´óza

Indikácia na operačné riešenie lymfedému DK a HK Lymfo-venóznou anastózou (LVA):
PITTING pozitívny lymfedém,
Sekundárna /primárna etiológia – ideálne po gynekologickej operácii s/bez rádioterapie (možno však akýkoľvek  iný dôvod obštrukcie pánvovej  drenáže).
Lymfoscintigraficky aspoň naznačený kolektor mediálneho zväzku na stehne (laterálny kolektor je možný tiež, ale na individuálne zváženie operatérom– častý anomálny odstup žilového kmeňa).
USG žilového systému so bez nálezu refluxu v povrchovom žilovom systéme

Kontraindikáca na operačné riešenie pomocou LVA
Lipodermatoskleróza predkolenia
Otvorená mokvavá nehojaca sa rana predkolenia

Podmienkou výberu pacienta je jeho compliance. Pacienta je možné skonzultovať mailom na dzupina@alian.sk. Každý pacient je konzultovaný s operatérom a dostane komplexnú inštruktáž k operačnej a postoperačnej zdravotnej starostlivosti.

Operácie lymfedému sa vykonávaju v režime jednodňovej zdravotnej straostlivosti v Poliklinike ČK+, Sv. Jakuba 33, 085 01 Bardejov.

Po operácii lymfedému je u pacienta realizovaný denný preväz operačnej rany, edukácia kompresnej terapie, denná manuálna a prístrojová lymfodrenáž na pracovisku Polikliniky ČK+. Medikamentózne pacient užíva ATB terapiu proti G+ baktériám (prevencia erysipelu), Walzym, elastickú kompresnú terapiu, Anopyrin 100mg 1x denne.

Počas postoperačnej zdravotej starostlivosti je pacient ubytovaný v hoteli v neďalekej vzdialenosti Polikliniky ČK PLUS.

Objednávky a konzultácie na tel: +421 905 271 108, alebo maliom na: dzupina@alian.sk

Cena za komplexnú starostlivosť spojenú s procedúrou: 3 500 €

V cene je zahrnuté:
predoperačná konzultácia
posúdenie vhodnosti operačného výkonu,
operačný výkon Lymfo-venózna anastomóza vrátane predanestetického vyštrenia a anestézy
ubytovanie v hoteli v blízkosti Polikliniky ČK PLUS
manuálna lymfodrenáž a prístrojová lymforenáž + edukácia kompresnej terapie + preväzy operačnej rany 
výkon nie je hradený ZP

LVA operácia