Kardiológia

Kardiologická ambulancia – MUDr. Pavol Cižmárik

Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia v našej populácii. Nezdravý životný štýl, stres, nedostatok športu a oddychu spôsobujú, že srdcové ochorenia už nie sú raritou ani u mladých ľudí.

Moderná medicína vie kardiovaskulárne ochorenia liečiť ak sú správne diagnostikované. Je potrebné poznať vlastné kardiovaskulárne riziko, možnosti jeho ovplyvnenia a nastavenia správnej liečby. S použitím najmodernejšej prístrojovej techniky dokážeme odhaliť aj počiatočné štádia ochorení srdca a ciev a vďaka našim dlhoročným skúsenostiam dokážeme každému nastaviť správnu terapiu.

Základné kardiologické vyšetrenie je indikované u každého pacienta, ktorý má príznaky bolestí na hrudi, ťažkého dýchania pri námahe, poruchy srdcového rytmu, známu ischemickú chorobu srdca, prekonal infarkt myokardu, alebo pocity „vynechávania srdca.“
Vyšetrenie na kardiológii sa taktiež doporučuje u každého pacienta s vysokým krvný tlakom, ktorý nereaguje na bežnú liečbu, pri zadýchavaní sa pri námahe, ale aj v pokoji, a taktiež pri opuchoch dolných končatín.

Kardiologické vyšetrenie je vhodné aj na prevenciu odhalenia tzv. civilizačných ochorení, so zhodnotením, BMI, TK, TF, EKG a základným biochemickým vyšetrením krvi (glykémia, lipidy, minerály), za účelom prevencie závažnejších kardiovaskulárnych ochorení.

ECHO – echokardiografické vyšetrenie (USG) vyšetrenie srdca v aktuálnom pohybe pomocou ultrazvuku umožňuje vyhodnotiť funkciu srdcového svalu, veľkosť jednotlivých srdcových dutín, srdcové chlopne – umožňuje hodnotiť jeho výkonnosť, známky poškodenia srdcového svalu.

EKG Holter monitor – ide o vyšetrenie kde sa počas 24 hodín sníma EKG. Používa sa na odhalenie občas sa vyskytujúcich porúch srdcového rytmu, alebo prechodných príznakov nedokrvenia srdcového svalu, počas dennej aktivity, alebo spánku.

24 hodinový TK Holter – monitor tlaku krvi, ide o tlaku krvi u pacienta počas 24 hodín a umožní lekárovi presne nastaviť liečbu krvného tlaku vyšetrovanému pacientovi. Slúži na odhalenie neprimeraných výkyvov krvného tlaku, ktoré sa nedajú zistiť počas jediného lekárskeho vyšetrenia.

Kardiológia
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00

Odber krvi: Po – Pi: 7:30 – 8:00

Kontakt: 0948 865 699

Pavol Čižmarik

Lekár: MUDr. Pavol Čižmárik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestra: Ľubica Dragunová

 

Kardiologická ambulancia

Odberová miestnosť

Ergometria