O nás

O nás ALIAN s.r.o. sa stará o Vaše zdravie už od roku 2004. Sme zoskupenie ambulancií, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom na vysokej úrovni. V našich rukách sa o Vás postarajú špičkoví odborníci s kvalitnou technikou, čo znamená ideálne spojenie pre maximálne zabezpečenie Vášho zdravia. História Spoločnosť ALIAN bola založená v roku 2004. Na začiatku vznikla spojením už existujúcej imunoalergologickej ambulacie a novovzniknutej internej ambulancie, špecializovanej najmä na poskytovnie zdravotnej starostlivosti pri cievnych ochoreniach a poruchách lymfatického systému. V roku 2006 bola založená kardiologická ambulancia a o rok neskôr aj angiologická ambulancia. V rámci ALIAN s.r.o. pracuje aj denný stacionár pre ochorenia ciev so šiestimi stabilnými lôžkami. Nadštandardný systém Na základe vlastného rozhodnutia poskytujeme pacientom nadštandardný systém pri poskytovaní špecializovanej a inej ambulantnej zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia alebo podľa rozhodnutia VÚC nehradenej z verejných zdrojov. V rámci nadštandardného systému pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti si môžete vybrať z ponúkaných služieb (niektoré služby sú platené podľa cenníka ambulancie, ktorý je k dispozícii na každej ambulancii podľa typu služieb):

  1. objednávací systém presne na deň a na čas podľa dohody so zdravotnou sestrou
  2. podávanie infúznej liečby mimo rozsah hradnej z verejnéhej zdravotnej starostlivosti v kľudných priestoroch zvlášť na to určených, bez rušenia inými pacientami so starostlivosťou zdravotnou sestrou určenou iba na tieto, úkony s možnosťou dohody na presný čas a deň podľa Vášho výberu
  3. zabezpečíme Vám následnú zdravotnú starostlivosť (ďalšie diagnostické doriešenie) na špecializovaných ambulanciách
  4. zabezpečíme Vám konziliárne vyšetrenia
  5. zabezpečíme Vám prijatie do ústavneho zariadenia podľa konzultácii a dohody s Vami
  6. poskytujeme Vám nadštandardný prístup na základe Vašich očakávaní a individuálnych požiadaviek

Základné ciele spoločnosti ALIAN s.r.o.:

– neustále zlepšovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
– trvalé uspokojovanie požiadaviek a očakávaní pacientov realizovaných v súlade s platnou legislatívou,
– trvalé zvyšovanie odbornej úrovne poskytovaných služieb,
– zabezpečovanie zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov a tým zvyšovanie ich spokojnosti v pracovnom prostredí,
– zabezpečovanie kvalitného materiálno technického vybavenia ambulancií
– poskytnutie kvalitných služieb po odbornej stránke erudovanými, kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi (podpora neustáleho štúdia a vzdelávania zdravotných sestier a lekárov)

Cenník pre ALIAN s.r.o. je prístupný a dostupný  všetkým pacientom na verejnom mieste  v  ambulanciách ALIAN s.r.o.

sdr

Tím Poliklinika ČK PLUS

Voľné pracovné miesta môžete nájsť v časti Kariéra.

Článok o všeobecných lekároch na Slovensku: Dobrý všeobecný lekár je na nezaplatenie!