Dobrý všeobecný lekár je na nezaplatenie!

Všeobecný, obvodný či praktický lekár, alebo lekár prvého kontaktu? Vlastne ani nevieme, ako ho presne pomenovať. No je to človek, za ktorým ideme, keď sme chorí, potrebujeme potvrdenie, kúpeľnú liečbu či zdravotnú pomôcku. Avšak všeobecný lekár už môže byť oveľa viac ako len „rozdávačom lístkov a vypisovačom tlačív.“ Na tému dnešných možností všeobecného lekára nám odpovedal lekárka MUDr. Vladimíra Kyjovská

.

Ako dnes vyzerá práca všeobecného lekára?

Kompetencie a možnosti všeobecných lekárov dnes už nie sú ako kedysi. Výrazne sa zvýšili a pribudli aj možnosti, ktoré nám umožňujú lepšie sa postarať o pacienta už v našej ambulancii. Pre mňa osobne dôležité nie je len samotné vyšetrenie, ale aj pacientov fyzický, psychický a sociálny stav. To mi, ako lekárovi, umožňuje vnímať pacienta ako celok a zvoliť pre neho aj vhodný postup.

Čo môžeme dnes nájsť v ambulancii všeobecného lekára?

V našej ambulancii vieme pacientovi urobiť vyšetrenie srdca pomocou EKG, skontrolovať cievy pomocou ABI Indexu, zistiť možné okultné (skryté) krvácanie pomocou FOB testu, či zistiť prítomnosť infekcie pomocou stanovenia hodnoty CRP a vďaka tomu určiť, či pacient má alebo nemá infekciu. Vďaka tomu je možné pacientovi ušetriť čas strávený v ambulancii špecialistu, či dokonca takúto návštevu úplne vynechať a podľa potreby môžeme nasadiť správnu liečbu.

A čo ak potrebuje pacient ďalšie vyšetrenie, ktoré v ambulancii nerobíte?

Našou výhodou je, že sídlime v priestoroch Polikliniky ČK PLUS a okolo nás je viacero špecialistov, ktorí sa nám snažia vychádzať v ústrety a potrebné vyšetrenia realizujú u našich pacientov v čo najkratšom možnom čase. Oveľa rýchlejšie sa tak dostanú pacienti k angiológovi, internistovi, kardiológovi, imunoalergológovi, dermatológovi, či diabetológovi.

Všeobecného lekára navštevujeme aj často v súvislosti s pracovnými dokumentami. Aké všetky dokumenty vystavuje všeobecný lekár?

Pacienti sa na nás obracajú často pri zmene zamestnania, keď vystavujeme lekársku prehliadku pred nástupom do novej práce. Ďalej pred žiadosťou o vodičský preukaz vystavujeme doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, vystavujeme potravinársky preukaz,  doklad o spôsobilosti pred nástupom na vysokú školu, či štúdiom v zahraničí. Taktiež platí, že všeobecný lekár vystavuje a ukončuje práceneschopnosť (PN).

V čom robia ľudia najväčšiu chybu v starostlivosti o svoje zdravie?

Ľudia sa často spoliehajú na to, že keď sa nejakú dobu o seba nebudú starať, potom prídu k lekárovi, ten im dá zázračnú tabletku a všetko bude dobré a oni budú zdraví. Bohužiaľ lekári nie sú všemocní a taká tabletka neexistuje. Dôležité je viesť správny životný štýl, hýbať sa, starať sa o seba a ak už človek nejakú chorobu má tak sa systematicky liečiť. Ďalej sme určite za pravidelné očkovanie. Vecou, ktorú často pripomíname svojim pacientom a ktorá je veľmi dôležitá sú pravidelné preventívne prehliadky. Dnes už vieme počas preventívnej prehliadky pacienta skontrolovať naozaj veľa vecí a zachytiť závažné ochorenia už v ich počiatočnom štádiu, kedy sú mnohé z nich ešte dobre liečiteľné resp. vyliečiteľné. Napríklad cukrovku diagnostikujeme zvýšenou hodnotou cukru v krvi. Pacient potom odosielame k diabetológovi, ktorý začne s liečbou a odporúčaniami. Pokiaľ je cukrovka dobre kontrolovaná, je dlhodobo bez ďalších komplikácií. Ak však pacient na preventívnu prehliadku nechodí, môže zvýšená hladina cukru viesť k poškodeniu obličiek, očí, či tvorbe plátov, ktoré môžu viesť až k srdcovému alebo mozgovému infarktu.

Vybavenie ambulancie všeobecného lekára

Vybavenie ambulancie všeobecného lekára

Ako často je potrebné chodiť na preventívnu prehliadku?

Zdravotná poisťovňa uhrádza u dospelých osôb svojim poistencom jednu preventívnu prehliadku za dva roky. Počas nej urobí všeobecný lekár odobratie anamnézy, základných laboratórnych parametrov, zhodnotí, vykoná test na okultné krvácanie, zhodnotí ABI Index. Na všetky tieto vyšetrenia však musí mať potrebné vybavenie. Na základe zhodnotenia všetkých výsledkov môže potom poslať pacienta na ďalšie vyšetrenie k špecialistovi a rozšíriť tak rozsah vyšetrenia. Chcel by som ešte zdôrazniť, že za preventívnu prehliadku pacient neplatí a v záujme svojho vlastného zdravia by ju naozaj nemal podceňovať, ignorovať či vynechávať.

Čo ak by chcel pacient vymeniť všeobecného lekára, kedy je to možné?

Pacient má slobodnú voľbu lekára, čize obvodného lekára si taktiež vyberá sám. Ak sa chce prihlásiť k novému všeobecnému lekárovi stačí ak ho navštívi, podpíše dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a od prvého dňa nasledujúceho mesiaca je už zaradený u nového lekára. V našej ambulancii vykonávame u každého nového pacienta vstupnú prehliadku takmer v rozsahu preventívnej prehliadky.

Poliklinika ČK PLUS

Poliklinika ČK PLUS

Čo môže urobiť pacient, ktorý nie je mobilný a potrebuje lekárske vyšetrenie?

U starších alebo imobilných pacientoch vie všeobecný lekár vykonať vyšetrenie formou takzvanej návštevnej služby priamo u pacienta. Zhodnotí jeho zdravotný stav, vykoná potrebné vyšetrenia a ak je jeho zdravotný stav vážny, tak požiada sanitku o transport pacienta do nemocnice.

Ľudia vo všeobecnosti nie sú spokojní so zdravotníctvom – nevyhovujúce priestory, nepríjemný personál, dlhé čakanie,… Ako vidíte vy budúcnosť Slovenského zdravotníctva?

Myslím si, že všetko je o prístupe. Ak lekár a sestra komunikujú s pacientom na profesionálnej úrovni a vybudujú si s pacientom vzťah, potom aj pacient vníma návštevu u lekára inak. My sa snažíme pacientov prijať čo najrýchlejšie a ponúknuť im maximum čo je v našej ambulancii možné.

 

 

Ambulancia všeobecného lekára –MUDr. Vladimíra Kyjovská
Poliklinika ČK PLUS,
Sv. Jakuba 33,
085 01 Bardejov
T.č: 0948 543 215
E-mail: praktickylekar@alian.sk