Starostlivosť

Starostlivosť je poskytovaná ambulantnou formou po predchádzajúcom objednaní pacienta, alebo u akútnych stavov okamžite.

V prípade potreby pokračovania starostlivosti o angiologických pacientov pokračujeme v liečbe na dennom angiologickom stacionári.