Geriatrická ambulancia – MUDr. Sylvia Divulitová

Geriatrická ambulancgeriatriaia

– poskytuje odbornú geriatrickú starostlivosť pacientom vo veku viac ako 65 rokov

– vykonáva diagnostickú, liečebno-preventívnu a konziliárnu starostlivosť

– vykonáva komplexné vyšetrenie pred prijatím do domova dôchodcov

– pravidelný predpis zdravotníckych pomôcok pre geriatrických pacientov

 

Geriatria alebo klinická gerontológia je odbor sa zaoberá problematikou zdravotného a funkčného stavu v starobe, špecifikami chorôb ich diagnostikou a liečbou u ľudí vo veku nad 65 rokov.

 

Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 15:00
Streda 7:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 15:00

Odber krvi Po – Pi: 07:00 – 08:00

Kontakt:
0948 805 013

Geriatrická ambulancia Bardejov

Divulitová_Sylvia

Lekár: MUDr. Sylvia Divulitová