Diabetologická ambulancia

Diabetológia

DiabetesDiabetologická ambulancia sa zaoberá starostlivosťou o pacientov s metabolickými ochoreniami, poruchami látkovej premeny a výživy a o pacientov s chorobou diabetes mellitus.

Diabetes Mellitus (cukrovka) je hormonálne ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi a poruchou metabolizmu sacharidov v ľudskom tele. Patrí medzi najrýchlejšie sa rozšírujúce ochorenie a postihnutých je až 5% populácie. Medzi základné pilierie liečby patria režimové opatrenia, vhodná diéta, primeraná fyzická aktivita a správna medikamentózna liečba.

Pri kompletnej starostlivosti o pacientov s cukrovkou je potrebná včasná diagnostika, racionálna liečba a komplexný manažment cukrovky, dyslipoproteinémií, metabolického syndrómu, obezity, arteriálnej hypertenzie, ďalších kardiovaskulárnych komplikácií.

Najčastejšími komplikáciami diabetu bývajú polyangiopatia (poškodenie ciev), polyneuropatia (poškodenie nervov), retinopatia (poškodenie očí) a nefropatia (poškodenie obličiek).

Diabetologická ambulancia preto úzko spolupracuje so všeobecným (obvodným) lekárom, internistickou (internou) ambulanciou, angiologickou (cievnou) ambulanciou a ďalšími ambulanciami v Poliklinike ČK PLUS a mimo nej.

Kontakt:

Poliklinika ČK PLUS
Sv. Jakuba 33,
085 01 Bardejov
Telefón:
054/759 81 58
0948 074 174

Pondelok: 7:30 – 15:30
Utorok: 7:30 – 15:30
Streda: 7:30 – 15:30
Štvrtok: 7:30 – 15:30
Piatok: 7:30 – 15:30

Lekár: MUDr. Estera Lisá; MUDr. Mária Gaľanová

Sestra: Gabriela Sobeková