Angiológia Poprad

Angiológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá chorobami cievneho systému. Cievny systém je tvorený artériami, žilami a lymfatickými cievami. Tento komplexný systém privádza a odvádza do všetkých miest ľudského tela.

Choroby cievneho systému patria medzi najčastejšie ochorenia obyvateľstva v produktívnom a postroduktívnom veku a to už od 19 rokov. Tieto ochorenia majú veľmi negatívny dopad na kvalitu života pacientov, ich práce neschopnosť, invalidizáciu ako aj ekonomiku rodín.

Angiologická ambulancia poskytuje modernú a intenzívnu starostlivosť o pacientov s cievnym ochorením. Zahŕňa prevenciu, diagnostiku a liečbu pacientov s artériovými, vénovými a lymfatickými ochoreniami. Použitím modernej diagnostickej techniky zvlášť ultrazvukového vyšetrenia ciev pomocou duplexnej sonografie a vyšetrenia CW Dopplerom dokážeme diagnostikovať aj skoré štádia cievnych ochorení.

Na ambulancii sa venujeme aj pacientom s ochorením lymfatického systému a vykonávame komplexné lymfologické vyšetrenie vrátane terapie a prístrojovej lymfodrenáže.

Kontakt:

Wolkerová 466/14, 1. poschodie
058 01 Poprad

Telefón: 0948 550 927
(prosíme volať na objednávanie až po 10:00)

E-mail pre objednávanie: angioPP@centrum.sk

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 9:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda:  8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 14:00

 

Lekár – MUDr. Jaščur

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulancia: