Odborný seminár – archív

Spoločnosť ALIAN organizuje pravidelne vzdelávacie akcie na rôznorodé zdravotnícke témy. Tu si môžete pozrieť archív seminárov:

20. jún 2019VZDELAVANIE_jun_small

 1. Tatiana Bugeľová, spoluautor: MUDr. Viera Kluková, VK-OKULA s.r.o., Bardejov,  Glaukóm o.u (40 min)
 2. Martina Kantuľáková, primár, Odd. oftalmológie, FNsP J. A. Reimana, Prešov,  Chirurgia oka  (40 min)
 3. Mária Mačová, spoluautor: Irena Semanová, oftalmológie, FNsP J. A. Reimana, Prešov, Starostlivosť o pacienta po operácii sivého zákalu – katarakty  (40 min)

22. máj 2019  VZDELAVANIE_maj_2019_small

 1. MUDr. Andrej Jenča, PhD., klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, UNLP Košice : Okoločeľustné zápaly  (40 min)
 2. MUDr. Andrej Jenča, PhD., klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, UNLP Košice: Karcinóm čeľuste  (40 min)
 3. Svetlana Homzová, stomatológia-zubná ambulancia, PATINA s.r.o., Bardejov: Mliečne zuby. Celková starostlivosť o chrup (40 min)

30. apríl 2019

04_2019_small

 1. Marek Kantor, Tiko-Med s.r.o., chirurgická ambulancia, Bardejov: Hernie  (40 min)
 1. Marek Kantor, Tiko-Med s.r.o., chirurgická ambulancia, Bardejov: Akútne pankreatitídy  (40 min)
 1. Monika Hoffejová, Tiko-Med s.r.o., chirurgická ambulancia, Bardejov: Diétne opatrenia po operáciách chorôb pečene, žlčníka, pankreasu (40 min)

27. marec 2019

 1. Martin Ščerbák, PASCOE Slovensko s.r.o,  Infúzny Vitamin C 03_2019_smallInjektopas 7,5 g – terapeutické využitie (40 min)
 1. Adriana Krajňaková, ALIAN s.r.o., Interná ambulancia, Bardejov, Chronická obličková choroba (40 min)
 2. Daniel Ildža, Pemax – Nefro s.r.o., Sv. Jakuba 21, Bardejov, Špeciálna ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov (40 min)

26. február 2019

 1. Štefan Harčarufka, primár RádiologickoVZDELAVANIE_február_small – diagnostické oddelenie, Ľubovnianska nemocnica n.o: MR recta  (40 min)
 2. Štefan Harčarufka, primár Rádiologicko – diagnostické oddelenie, Ľubovnianska nemocnica n.o: Možnosti CT angiografie. Spolupráca pacienta  (40 min)
 3. Jozef Pavuk, rádiológ, NsP Sv. Jakuba n.o., Bardejov: Kontrastné látky v radiológii.  Edukácia pacienta (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

22. január 2019VZDELAVANIE_2019_01_heading

 1. Jozef Chovanec, Interné oddelenie, NsP Sv. Jakuba n.o., Bardejov: Hyponatriemia dif. dg. (40 min)
 2. Jozef Chovanec, Interné oddelenie, NsP Sv. Jakuba n.o., Bardejov: Výživa u onkologických pacientov  (40 min)
 3. Ingrid Pažáková, ZOS, NsP Sv. Jakuba n.o., Bardejov: Špecifiká komunikácie s onkologickým pacientom (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

11. december 2018

 1. Pavol Krajný,VZDELAVANIE_december_head Alfasigma Czech s.r.o.: Výsledky štúdie SURVET a jej vplyv na modernú liečbu pacienta s rekurentným VTE  (40 min)
 2. Renáta Hodabová, MAXDERM s.r.o., dermatovanerologická ambulancia, Bardejov: Erythema nodosum v (NE) typickej lokalizácii (40 min)
 3. Dana Vaňová, MAXDERM s.r.o., dermatovanerologická ambulancia, Bardejov, spoluautor: Ľuba Šibová, dermatovenerologická ambulancia, Bardejov: Epikutánne testy (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

20. november 2018

 1. MUDr. Peter Polačko, Odd. nukleárnej medicíny, VIVAMED s.r.o., PrešovVZDELAVANIE_novemeber_head
  Využitie rádionuklidových metód v diagnostike kostných ochorení (40 min.)
 2. MUDr. Peter Polačko, Odd. nukleárnej medicíny, VIVAMED s.r.o., Prešov
  Rádionuklidová diagnostika v pneumológii (40 min)
 3. Lýdia Beňová, rádiologický technik, NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov
  Antialergická príprava, edukácia pacienta (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

24. október 2018VZDELAVANIE_oktober_small

 1. MUDr. Pavol Kristian, PhD., , Klinika infektológie a cestovnej medicíny, UN LP, Košice:
  Chronická hepatitída C včera, dnes a zajtra  (30 min)
 2. MUDr. Pavol Kristian, PhD., , Klinika infektológie a cestovnej medicíny, UN L.Pasteura, Košice:
  Hepatitída B – stále aktuálny problém (30 min) 
 3. Jana  Prokopová, spoluautor: Monika Göblová , Klinika infektológie a cestovnej medicíny, UN L.Pasteura, Košice : Starostlivosť o pacientov s herpesom zoster  (30 min)
 4. Zsóka Richtárcsik, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, UN L.Pasteura, Košice : HIV a zdravotnícky pracovník  (30 min)
 5. Diskusia

20. jún 2018VZDELAVANIE_jun_small

 1. Martin Kováč,  súdne lekárstvo a patologická anatómia – ÚDZS, Prešov: Školenie lekárov na prehliadku nebohého  (40 min)
 2. Martin Kováč,  súdne lekárstvo a patologická anatómia – ÚDZS, Prešov: Kazuistiky  (40 min)
 3. Sylvia Divulitová, Interná ambulancia, ALIAN s.r.o., BardejovNebojme sa GDPR  (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

29. máj 2018VZDELAVANIE_máj

 1. Andrej Džupina, PhD., MBA, ALIAN s.r.o., Angiologická ambulancia, Bardejov:Starší pacienti a NOAK (40 min)
 2. Adriana Krajňaková, ALIAN s.r.o., Interná ambulancia, Bardejov:
  Dyslipidémia (40 min)
 3. ZáverVeronika Banická, AVANT s.r.o., Lekáreň ČK Plus, Bardejov:
  Životný cyklus lieku (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

VZDELAVANIE_apríl_front

26. apríl 2018

 1. Tatiana Pinková, Ambulancia všeobecného lekára, Bardejov: Lymská borelióza (40 min)
 2. Lýdia Franková, Všeobecná ambulancia pre dospelých, ALJ s.r.o.: Cirhóza pečene v ambulancii všeobecného lekára (40 min)
 3. Lenka Buchalová, Arcidiecézna charita, Košice: Zápcha (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

VZDELAVANIE_marec_main_small 27. marec 2018

 1. Martin Kováč,  súdne lekárstvo a patologická anatómia – ÚDZS, Prešov: Neočakávaná príčina smrti  (40 min)
 2. Ján Kaňuch, všeobecný lekár pre dospelých, Raslazdrav s.r.o., Raslavice:      E-zdravie  (40 min) 
 3. Ján Kaňuch, všeobecný lekár pre dospelých,  Raslazdrav s.r.o., Raslavice, spoluautor: Daniela Kačmárová, Raslazdrav s.r.o., Raslavice:   E-zdravie  v praxi (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

19.február 2018VZDELAVANIE_február_main

 1. Mária Cingeľová, HIPOCAMPUS s.r.o., neurologická ambulancia, Bardejov: Využitie vitamínov v neurologickej praxi  (40 min)
 2. Juraj Patráš, Záchranná zdravotná služba, Bardejov: Nie je METAN ako  METHAN (40 min)
 3. Radoslav Džupin, Záchranná služba Košice, RLP/MIJ Prešov, Alian s.r.o: Diferenciálna diagnostika akútnych stavov  (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

11. december 201712_2017_top

 1. Jana Műllerová, RÚVZ Bardejov: Zdravý životný štýl (40 min)
 2. Andrej Džupina, PhD., Alian s.r.o., angiologická ambulancia, Bardejov: Lymfedém dolných končatín (40  min)
 3. Andrej Džupina, IV. Interna klinika LFUK a UNBA Bratislava: Prístrojová  lymfodrenáž  ako pilier terapie lymfedému  (40  min)
 4. Diskusia
 5. Záver

23. november 201711_2017_top

 1. Róber Rapčan, MBA, FIPP, EuroPainClinics , Algeziologická ambulancia, Bardejov: Endoskopická diskektómia v oblasti driekovej chrbtice (40 min)
 2. Róber Rapčan, MBA, FIPP,  EuroPainClinics , Algeziologická ambulancia, Bardejov: Analgetický efekt RF denervácie kolenných kĺbov  (40 min)
 3. Rudolf Tomka, fyzioterapeut. Zariadenie sociálnych služieb Egídius v Bardejove, Úsek opatrovateľskej a zdravotníckej starostlivosti: Škola Chrbta. (40 min)
 4. DISKUSIA
 5. ZÁVER

24. október 2017 VZDELAVANIE_10_2017_front

 1. Mária Džupinová, MSc., Imunoalergologická ambulancia ALIAN s.r.o., Bardejov: Intolerancia potravín a vplyv na ochorenia človeka. HIT.  (40 min)
 2. Jaroslava Mackaničová, Imunoalergologická ambulancia ALIAN s.r.o., Bardejov: Potravinová alergia a jej klinické prejavy (40 min)
 3. Paulína Česlová, Imunoalergologická ambulancia ALIAN s.r.o., Bardejov: Aditíva nielen v potravinách (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

26. jún 2017VZDELAVANIE_06_2017_b

 1. Miroslav Grohoľ, primár psychiatrického odd., NsP Sv. Jakuba  n.o., Bardejov: Laboratórny obraz alkoholovej detoxifikácie  (40 min.)
 2. Miroslav Grohoľ, primár psychiatrického odd., NsP Sv. Jakuba  n.o., Bardejov: Liečba závislosti od alkoholu – minulosť, súčasnosť a budúcnosť (40 min.)
 3. Ondrej Pinka, psychiatrické odd. NsP Sv. Jakuba  n.o., Bardejov: Validačná terapia v práci sestry  (40 min.)
 4. DISKUSIA
 5. ZÁVER

30. máj 2017VZDELAVANIE_02_2017_4

 1. Miroslav Grohoľ, primár psychiatrického odd., NsP Sv. Jakuba  n.o., Bardejov:  Laboratórny obraz alkoholovej detoxifikácie  (40 min)
 2. Miroslav Grohoľ, primár psychiatrického odd., NsP Sv. Jakuba  n.o., Bardejov: Liečba závislosti od alkoholu – minulosť, súčasnosť a budúcnosť (40 min)
 3. Ondrej Pinka, psychiatrické odd. NsP Sv. Jakuba  n.o., Bardejov: Validačná terapia v práci sestry  (40 min)
 4. DISKUSIA
 5. ZÁVER

24. apríl 2017VZDELAVANIE_04_2017_Left

 1. MUDr. Dana Kluková, Dermatovenerologické odd.  DOST s.r.o.,  Svidník: Karboxyterapia v liečbe malum perforans (40 min)
 2. MUDr. Renáta Hodabová, Dermatovenerologické odd. DOST s.r.o., Svidník: Erythema nodosum (40 min)
 3. Lenka Zeherová, dipl. sestra, Dermatovenerologické odd. DOST s.r.o., Svidník: Čo dokáže lymfodrenáž (40 min)
 4. DISKUSIA
 5. ZÁVER

21. marec 2017

 1. Štefan Harčarufka. primár RDG odd., Ľubovnianska nemocnica n.o..: Pozvanka_03-2017_coverSpoluautor: MUDr  Mária Nemergutová, Ľubovnianska  nemocnica n.o: Možnosti CEUS diagnostiky a príprava pacientov (40  min) 
 2. Matúš Šuga, Ľubovnianska nemocnica n.o,  spoluautor: MUDr. Štefan Harčarufka, primár RDG odd., Ľubovnianska  nemocnica n.o: Možnosti CT angiografie na našom pracovisku (40  min)
 3. Štefan Harčarufka, primár RDG odd., Ľubovnianska nemocnica n.o spoluautor: MUDr.  Matúš Šuga,  Ľubovnianska  nemocnica n.  MR vyšetrenie prostaty – staging karcinómu (40    min)
 4. DISKUSIA
 5. ZÁVER

21. február 2017

 1. MUDr. Marta Bavoľárová, Kardiológ, UN L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice: Infekčná endokarditída (40 min)
 2. MUDr. Marta Bavoľárová, Kardiológ, UN L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice: Pľúcna embolizácia (40 min)
 3. Bc. Ivana Wintnerova, Amb. cievnej chirurgie, FNsP Prešov, spoluautor: Mgr. Henrieta Tabačáková, Odd. cievnej chirurgie, Prešov:  Význam podtlakovej terapie – PICO (40 min)
 4. DISKUSIA
 5. ZÁVER

31. január 2017jan_2017

 1. MUDr. Belovičová Mária PhD., Interná ambulancia, Bardejovské Kúpele a.s., Spoluautor: MUDr. Kaňuch Ján, RASLAZDRAV s.r.o., ambulancia praktického lekára pre dospelých: Je potrebné pátrať po chorobách pečene v bežnej praxi ?(40  min)
 2. Kaňuch Ján, spoluautor: Kačmárová Daniela, RASLAZDRAV s.r.o., ambulancia praktického lekára pre dospelých, PAO v Raslaviciach a okolí (40 min),  
 3. MUDr. Belovičová Mária PhD., spoluautor: Fedorková Ivana, Interná ambulancia, Bardejovské Kúpele a.s.: Nové diagnostické metódy v internej ambulancii v Bardejovských Kúpeľoch (40 min)
 4. DISKUSIA
 5. ZÁVER

07. december 2016backup_of_vzdelavanie_dec

 1. Viera Ovsaniková, : Svet zdravia a.s., Rehabilitačné odd. Stropkov: OŠE starostlivosť o pacienta s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (40 min)
 2. Alena Pagáčová,.: Rehabilitácia s.r.o., Bardejov: Akupunktúra v liečbe vertebrogénnych ochorení  (40 min)
 3. Alena Pagáčová,.: Rehabilitácia s.r.o., Bardejov: Bolesti driekovej chrbtice. Akupunktúrna liečba (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

9. november 2016

 1. Adriana Philippiová, DIADA s.r.o., Bardejov, Bariéry skorej inzulinizácie (40 min)
 2. Adriana Philippiová, DIADA s.r.o., Bardejov, Diabetes mellitus a liečba inzulínovými analógmi (40 min)
 3. Katarína Pavúková, Interná a diabetologická ambulancia., DIADA s.r.o., Diabetes a sexuálny život (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

10. máj 2016máj_2

 1. Helena Leščišinová, primár, oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb, NsP Sv. Jakuba Bardejov n.o.: Diagnostika a terapia CHOCHP (40 min)
 2. Helena Leščišinová, primár, oddelenie tuberkulózy a pľúcnych chorôb, NsP Sv. Jakuba Bardejov n.o.: Asthma bronchialeadherencia k liečbe (40 min)
 3. Hedviga Pivovarníková, Fakultná nemocnica J.A. Reimana Prešov, Synlab Slovakia s.r.o: Kvantitatívne stanovenie hemoglobínu v stolici – nový test (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

27. apríl 2016 april_2016_2

 1. Marek Pytliak, PhD., Primár Interného oddelenia, námestník riaditeľa pre LPS, Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. : Manažment pacienta s fibriláciou predsiení vo svetle nových odporúčaní (40 min)
 2. Peter Bojčík , Kardiológ, Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.: Hypertrofická kardiomyopathia (40 min)
 3. Zuzana Paľuvová, fyzioterapeut, FBLR NsP Bardejov n.o.:  Dýchacia a cievna gymnastika u kardiologického pacienta  (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

22.marec 2016

 1. Miriam Kozárová, PhD., IV. Interná klinika UPJŠ a UN L. Pasteura marec_2016_3Košice: Familiárna hypercholesterolémia (40 min)
 1. Miriam Kozárová, PhD., IV. Interná klinika UPJŠ a UN L. Pasteura Košice: Nové trendy v liečbe diabetes mellitus II. typu (40 min)
 1. Eva Puzderová, Stomatologická ambulancia, Raslavice: „Pacient-Sestra, neustály dialóg…“ Komunikácia v ošetrovateľstve  (40 min)
 1. Diskusia
 2. Záver

4. február 2016 

 1. Adriana Kazimírová, Centrum hemostázy a trombózy, Backup_of_VZDELAVANIE_jún_smallPrešov: Idiopatická trombocytopenická purpura (40 min)
 2. Ľubica Mértenová, Hematologicko-transfuziologické oddelenie FNsP Prešov: Trombofilné stavy (40 min)
 3. Mikuláš Mochnacký, Angiologická ambulancia, BardejovMožnosti ošetrovania varixov (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

4. Január 2016

 1. Dominika Marcinová, Radiologické oddelenie , NsP Sv. Jakuba n.o., Bardejov: Disekcia aorty z pohľadu rádiológa – kazuistiky z nášho oddelenia (40 min)
 1. Jozef Pavuk, Radiologické oddelenie , NsP Sv. Jakuba n.o., Bardejov: Náhla brušná príhoda z pohľadu radiológa (40 min)
 1. Katarína Bundová, Imunoalergologická, angiologická ambulancia, ALIAN s.r.o., Stropkov: Anafylaktický šok (40 min)
 1. Diskusia
 1. Záver

9. december 2015

 1. Martin Molnár, Gastroenterologická ambulancia, NsP Sv. VZDELAVANIE_dec_2Jakuba, n.o., Bardejov: Crohnova choroba (40 min)
 1. Ľubomír Mihalkanin, Gastroenterologická ambulancia MUDr. Ivan Bunganič, Prešov: Celiakia (40 min)
 1. Eva Molčanová, GASTROMART s.r.o., Bardejov, spoluautor: Adriana Micheľová, Les Enfants, s.r.o., Bardejov: Cholecystolithiaza (40 min)
 1. Diskusia
 1. Záver

6. október 2015 VZDELAVANIE_jún_maly

 1. Jozef Chovanec ml., Onkologická ambulancia, Bardejov, Nádory neznámeho primárneho pôvodu (40 min)
 2. Jozef Chovanec ml., Onkologická ambulancia, Bardejov, Obezita a nádory (40 min)
 3. Zlatica Kováčová, spoluautor: Bc. Katarína Pavúková, Interná a diabetologická ambulancia., DIADA s.r.o., Súčasný stav kolorektálneho karcinómu (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

6. máj 2015VZDELAVANIE_máj_2

 1.  MUDr. Belovičová Mária PhD., Interná ambulancia, Bardejovské Kúpele a.s.:  Pandémia obezity (40  min)
 2. MUDr. Belovičová Mária PhD., Interná ambulancia, Bardejovské Kúpele a.s.: Nealkoholová tuková choroba pečene ako súčasť metabolického syndrómu (40  min)
 3. Hybel Martin, :Bardejovské Kúpele a.s., Hotel Ozón: Nefarmakologické postupy v liečbe obezity (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

14. apríl 2015VZDELAVANIE_apríl_pozv

 1. Jaroslav Jaščur, Angiologická ambulancia Poprad, ALIAN s.r.o. Diagnostika a liečba kritickej končatinovej ischémie (35 min)
 2. Andrej Džupina, Angiologická ambulancia Bardejov, ALIAN s.r.o. Nové orálne  antikoagulancia v liečbe HŽT (35 min)
 3. Henrieta Muzslayová, Angiologická ambulancia Poprad, ALIAN s.r.o.: KOS o pacienta s flebotrombózou (25 min)
 4. Lýdia Brejdová, Zariadenie pre seniorov Nový Domov, Stropkov, n.o. Gerontológia a najčastejsie choroby v nej (25 min)
 5. Záver

10. marec 2015 – Integrované zdravotné centrá

 1. Július Zbyňovský, MPH., Vedúci odboru zdravotníctva – lekár PSK Integrované centrá zdravotnej starostlivosti, regionálny pohľad (40 min)
 1. Ján Fotta, Vedúci oddelenia lekárskej posudkovej činnosti Lekársko-posudková činnosť pri výkonoch sociálneho poistenia (40 min)
 1. Zuzana Lukáčová, Interná ambulancia ALIAN s.r.o Práca sestry na internej ambulancii (40 min)

11. február 2015 – Záchranná zdravotná službaVZDELAVANIE_02-2015

 1. MUDr. Radoslav Džupin, Záchranná služba Košice, RLP/MIJ Prešov: Diferenciálna diagnostika porúch vedomia (40 min)
 2. MUDr. Radoslav Džupin, Záchranná služba Košice, RLP/MIJ Prešov: Otravy v teréne (40 min)
 3. Tibor Gmitter, FALCK Záchranná a.s., RLP Giraltovce: Úskalia práce pri hromadných nešťastiach (40 min)