Semináre

VZDELAVANIE_jun_smallSpoločnosť ALIAN s.r.o. pravidelne organizuje pre svojich zamestnancov a pre širokú odbornú verejnosť odborné semináre s prednáškami a diskusiami na aktuálne témy v zdravotníctve. Odborný seminár sa koná pravidelne každý mesiac s účasťou odborníkov s bohatými skúsenosťami a praxou na danú problematiku. Odborné semináre sú vždy akreditované kreditmi schválenými SLK a SKSaPA.
Počet kreditov za pasívnu účasť: 2.
Najbližší seminár sa bude konať 20. júna 2019 o 14:30 v budove Polikliniky ČK PLUS na ulici Sv. Jakuba 33.

Program:

 1. Tatiana Bugeľová, spoluautor: MUDr. Viera Kluková, VK-OKULA s.r.o., Bardejov,
  Glaukóm o.u (40 min)
 2. Martina Kantuľáková, primár, Odd. oftalmológie, FNsP J. A. Reimana, Prešov,
  Chirurgia oka  (40 min)
 3. Mária Mačová, spoluautor: Irena Semanová, oftalmológie, FNsP J. A. Reimana, Prešov,
  Starostlivosť o pacienta po operácii sivého zákalu – katarakty  (40 min)
 4. Diskusia
 5. Záver

 

Obsah starších seminárom môžete nájsť v archíve.