Semináre

VZDELAVANIE_február_smallSpoločnosť ALIAN s.r.o. pravidelne organizuje pre svojich zamestnancov a pre širokú odbornú verejnosť odborné semináre s prednáškami a diskusiami na aktuálne témy v zdravotníctve. Odborný seminár sa koná pravidelne každý mesiac s účasťou odborníkov s bohatými skúsenosťami a praxou na danú problematiku. Odborné semináre sú vždy akreditované kreditmi schválenými SLK a SKSaPA.
Počet kreditov za pasívnu účasť: 2.
Najbližší seminár sa bude konať 26. február 2019 o 14:30 v budove Polikliniky ČK PLUS na ulici Sv. Jakuba 33.
Program:

  1. Štefan Harčarufka, primár Rádiologicko – diagnostické oddelenie, Ľubovnianska nemocnica n.o: MR recta  (40 min)
  2. Štefan Harčarufka, primár Rádiologicko – diagnostické oddelenie, Ľubovnianska nemocnica n.o: Možnosti CT angiografie. Spolupráca pacienta  (40 min)
  3. Jozef Pavuk, rádiológ, NsP Sv. Jakuba n.o., Bardejov: Kontrastné látky v radiológii.  Edukácia pacienta (40 min)
  4. Diskusia
  5. Záver

 

Obsah starších seminárom môžete nájsť v archíve.