Semináre

VZDELAVANIE_jun_smallSpoločnosť ALIAN s.r.o. pravidelne organizuje pre svojich zamestnancov a pre širokú odbornú verejnosť odborné semináre s prednáškami a diskusiami na aktuálne témy v zdravotníctve. Odborný seminár sa koná pravidelne každý mesiac s účasťou odborníkov s bohatými skúsenosťami a praxou na danú problematiku. Odborné semináre sú vždy akreditované kreditmi schválenými SLK a SKSaPA. Najbližší seminár sa bude konať 20.06.2018 o 14:30 v budove Polikliniky ČK PLUS na ulici Sv. Jakuba 33.

 

 

Program

  1. Martin Kováč,  súdne lekárstvo a patologická anatómia – ÚDZS, Prešov: Školenie lekárov na prehliadku nebohého  (40 min)
  2. Martin Kováč,  súdne lekárstvo a patologická anatómia – ÚDZS, Prešov: Kazuistiky  (40 min)
  3. Sylvia Divulitová, Interná ambulancia, ALIAN s.r.o., BardejovNebojme sa GDPR  (40 min)
  4. Diskusia
  5. Záver

Obsah starších seminárov si môžete pozrieť v archíve.