Semináre

Spoločnosť ALIAN s.r.o. pravidelne organizuje pre svojich zamestnancov a pre širokú odbornú verejnosť odborné semináre s prednáškami a diskusiami na aktuálne témy v zdravotníctve. Odborný seminár sa koná pravidelne každý mesiac s účasťou odborníkov s bohatými skúsenosťami a praxou na danú problematiku. Odborné semináre sú vždy akreditované kreditmi schválenými SLK a SKSaPA.
Počet kreditov za pasívnu účasť: 2.
Najbližší seminár sa bude konať 11. decembra 2018 o 14:30 v budove Polikliniky ČK PLUS na ulici Sv. Jakuba 33.

 

Program:

  1. Pavol Krajný, Alfasigma Czech s.r.o.:
    Výsledky štúdie SURVET a jej vplyv na modernú liečbu pacienta s rekurentným VTE  (40 min)
  1. Renáta Hodabová, MAXDERM s.r.o., dermatovanerologická ambulancia, Bardejov: Erythema nodosum v (NE) typickej lokalizácii (40 min)
  2. Dana Vaňová, MAXDERM s.r.o., dermatovanerologická ambulancia, Bardejov, spoluautor: Ľuba Šibová, dermatovenerologická ambulancia, Bardejov:
    Epikutánne testy (40 min)
  3. Diskusia
  4. Záver

Obsah starších seminárom môžete nájsť v archíve.