Kurz Prvej Pomoci 07. september 2017

Kurz Prvej Pomoci – Neodkladná podpora životných funkcií

ALIAN s.r.o. v spolupráci s RZP a.s. organziuje akreditovaný študijný program  sústavného vzdelávania s témou Neodkladná podpora životných funkcií.

Termín konania: 07. september 2017; 10.00 – 18.30 hod (dĺžka tréningu 8 hodín)
Miesto konania: Poliklinika ČK Plus, Sv. Jakuba 33, 085 01 Bardejov
Pasívna účasť: 8 kreditov
Účastnícky poplatok: 30€, počet účastníkov je obmedzený. V cene je publikácia „Neodkladná podpora živ. funkcií“ o rozsahu 70 str., s aktuálnymi postupmi KPR (Guidelines CPR, 2015).
Č. akreditácie MZ SR: Z23673-2013-OZdV, odborný garant MUDr. Milan Henčel, Mgr. Beáta Macejková

Program:

Teoretická časť 10 .00 – 13.00 hod

1. Prvá pomoc v reťazi prežitia

Zmeny v postupoch resuscitácie (aktuálne odporúčania pre resuscitáciu, ERC 2010)
Organizácia poskytovania PP, zabezpečenie bezpečnosti, systém neodkladnej zdravotnej starostlivosti v SR

2. Základná neodkladná resuscitácia
Základná neodkladná resuscitácia dospelých a detí s použitím automatického externého defibrilátora (AED)

3. Prvá pomoc pri iných stavoch bezprostredného ohrozenia života

Odstránenie cudzieho telesa pri obštrukcii dýchacích ciest u dospelého a dieťaťa
PP pri bezvedomí, pri masívnom krvácaní, protišokové opatrenia

4. Rozšírená neodkladná resuscitácia

Rozšírená neodkladná resuscitácia v ambulancii s použitím pomôcok resuscitačného setu
Defibrilácia – použitie štandardného (manuálneho) defibrilátora a AED
Použitie dýchacieho samorozpínacieho vaku a kyslíková liečba
Možnosti zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest – použitie vzduchovodov, supraglotických pomôcok (laryngeálnej masky, laryngeálneho tubusu), tracheálna intubácia
Zabezpečenie cievneho vstupu, farmakoterapia pri KPR

5. Špecifické postupy KPR

KPR tehotnej ženy, novorodenca, KPR pri náhodnej hypotermii, anafylaxia

 

Praktická časť 13.30 – 18.30 hod

  1. Základná neodkladná resuscitácia dospelých, detí a dojčiat s použitím AED
  2. Rozšírená neodkladná resuscitácia dospelých s použitím pomôcok resuscitačného setu na ambulancii
  3. Nácvik odstránenia cudzieho telesa pri obštrukcii z dýchacích ciest dospelých a detí
  4. Nácvik udržania a zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest pomôckami u dospelých a dojčiat
  5. Nácvik zabezpečenia i.v. periférneho vstupu
  6. Iné výkony prvej pomoci: Rautekov vyslobodzovací hmat, zastavenie vonkajšieho masívneho krvácania, stabilizovaná poloha

Diskusia, skúška – písomný test a praktické riešenie situácie v simulovaných podmienkach

Súbežné aktivity – možnosť nácviku resuscitácie s použitím pomôcok vlastného resuscitačného setu

 

PROGRAM JE URČENÝ PRE LEKÁROV, SESTRY A INÉ ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIA

 

 

V prípade záujmu kontaktujte, prosím, organizátora na tel. č.: 054/472 20 04, alebo mailom na marusak.monika@gmail.com