Nezaradené

8. máj – Svetový deň červeného kríža

Posted at 8. mája 2019 | By : | Categories : Nezaradené | Komentáre vypnuté na 8. máj – Svetový deň červeného kríža

Červený kríž je je humanitárne hnutie pôsobiace v mnohých krajinách sveta, ktorého poslaním je pomáhať všetkým ľuďom bez ohľadu na národnosť, rasu, náboženstvo či politické názory. Národné spoločnosti červeného kríža sú právne nezávislé, pracujú na základe spoločných zásad, avšak spájajú ich rovnaké ciele, predpisy s symboly. Základnými princípmi, ktorými sa organizácia riadi už od roku 1965, sú ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednotnosť a univerzálnosť (aj preto má v moslimských krajinách podobu Červeného polmesiaca).

 

100 rokov pomoci

Otcom myšlienky vzniku Červeného kríža bol Jean Henry Dunant. V polovici 19. storočia, po bitke pri Solferine si uvedomil, že neexistuje žiadna systematická starostlivosť o zranených vojakov. Po jeho výzve, ktorú poslal mnohým politikom a hodnostárom celej Európy, bola založená prvá národná organizácia pod Červeným krížom v roku 1863 v Stuttgarde.

 

V roku 1864 Ženevský dohovor uznal zariadenia, vozidlá a personál označené červeným krížom za neutrálne, čo bolo dôležité najmä uprostred vojny. V nasledujúcich rokoch vznikli Červené kríže takmer vo všetkých európskych krajinách. V roku 1919 vznikol Červený kríž aj na území vtedajšej Československej republiky. V tom istom roku bola založená aj Liga organizácií Červeného kríža, ktorej cieľom bolo rozšíriť svoje aktivity aj na situácie nesúvisiace s vojnou, napríklad epidémie, prírodné katastrofy, technické nešťastia a i.  Od roku 1991 ju poznáme pod názvom Medzinárodná federácia organizácií Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Comments are closed.